Paytm创始人 Vijay Shekhar Sharma 在IPO前将开放员工认股权

快讯 3周前 (09-24)

24日消息,Paytm创始人Vijay Shekhar Sharma将在公司上市前首次为员工开放员工认股权。据悉,本次分配给员工的股权来自创始人本人的4%股权。这也是Sharma首次将员工认股权作为奖励。(LiveMint)